Att bara få vara människa igen

Önskan om att få leva enklare, närmare naturen och med djuren, tog oss hit.

Vi har känslan av att närheten till naturen, ett liv som ger oss avstånd till vårt ofta hektiska liv och överbelastade tid, en medveten reduktion från saker som distrarherar oss,  kan hjälpa oss att koppla av. Det gäller inte att bara hitta tillbaka till naturen, utan även att hitta tillbaka till de ursprungliga värdena och menigen med livet.

Djuren som vi lever tillsammans med, är våra följeslagare, vänner och partner.  Vi försker att erbjuda hundarna ett artriktigt liv och de tackar oss för det med deras förtroende.

Det är vår önskan, att även andra människor, speciellt barn ska få möjligheten att få erfara detta naturförbundna liv. Vi vill gärna dela deras speciella upplevelser tillsammans med djuren med dem.