Vår gård är färdig!

//Vår gård är färdig!

Vår gård är färdig!

Efter flera månaders om- och tillbyggnadsarbeten är vår gård i Sverige nu färdig. En helt underbar plats för människa och djur.
Från och med februar 2017 erbjuder vi de första aktiviteterna här i Ängsjöberget.

2017-04-06T14:47:47+00:00